kinderboerderij

Stad Antwerpen en district Wilrijk vonden een nieuwe uitbater voor de kinderboerderij in Wilrijk. Volle Grond zal vzw De Koempanie bij de opstart begeleiden op het gebied van ecologie en stadslandbouw.

 

TOEGANKELIJKE KINDERBOERDERIJ

Stad Antwerpen en district Wilrijk vonden een nieuwe uitbater voor de kinderboerderij in Wilrijk. VZW De Koempanie bestaat uit verschillende partners met elk hun eigen ervaring en expertise op het gebied van onder andere jongerenwerking, educatie, bijzondere jeugdzorg, ecologie en stadslandbouw. De vzw wil een boerderij creëren die door de gemeenschap gedragen wordt, mensen samenbrengt en maatschappelijke meerwaarde biedt. Tegelijk zorgt de nieuwe uitbater voor een uitnodigende, open en levendige kinderboerderij waar iedereen terecht kan.

Afgelopen juni lanceerde AG Vespa een oproep naar kandidaten om op de site van de Wilrijkse kinderboerderij een sociale, educatieve en ecologische werking op te zetten, waar alle Antwerpenaren welkom zijn en met bijzondere aandacht voor kwetsbare jongeren uit de bijzondere jeugdzorg. Vzw De Koempanie diende een voorstel in dat al deze doelstellingen verwezenlijkt en ook voor een toegankelijke kinderboerderij zorgt, wat voor de jury de doorslag gaf. De Koempanie werd speciaal hiervoor in het leven geroepen door een aantal partners die de handen in elkaar slaan, elk met hun eigen specialisatie en ervaring.

SOCIAAL, EDUCATIEF EN ECOLOGISCH GEËNGAGEERD

De sociale doelstelling wordt grotendeels gerealiseerd door Wingerdbloei, een gevestigde waarde op gebied van bijzondere jeugdzorg. Onder hun professionele begeleiding zullen jongeren zinvolle activiteiten kunnen uitvoeren en zodoende een doel- en toekomstgericht traject kunnen aangaan op de boerderij. 

Door buurtbewoners te betrekken in de dagelijkse werking versterkt de vzw het sociale karakter van de boerderij en zet ze in op gemeenschapswerking. Bovendien wordt zo ook de sociale en ecologische bewustheid bij de stadsinwoners vergroot. Verder wil De Koempanie de kinderboerderij maximaal toegankelijk maken door zowel fysieke als financiële drempels zo veel mogelijk weg te werken voor de bezoekers.

Er komt ook een actieve werking rond natuur-, milieu- en landbouweducatie voor scholen, families en kinderen. Dit wordt gekoppeld aan activiteiten op de kinderboerderij: dierenverzorging, tuinaanleg, schrijnwerkerij, horeca, begeleiden van groepen, enzovoort. De kandidaat zocht ook naar een oplossing om aan stadslandbouw te kunnen doen op de site. Er is een duurzame visie die vertrekt vanuit de intentie om de bodem te verbeteren. De groep heeft praktijkervaring in stadslandbouw en kan bovendien rekenen op een team van experten dankzij partners als Volle Grond

CONCESSIE

De kinderboerderij in Wilrijk vormt al enkele decennia een groene buffer tussen de nabijgelegen industriezone Koornbloem-Neerland en de drukte van de Boomsesteenweg. De site heeft een totale oppervlakte van 46.543 m² en omvat een hoofdgebouw, een leslokaal met sanitair, een lemen bakhuis, een serre, stallen, weilanden en boomgaarden. Sinds de stopzetting van de overeenkomst met de vorige uitbater in 2017 staat de kinderboerderij leeg en werden er geen activiteiten meer georganiseerd. De Koempanie brengt daar nu verandering in.

De nieuwe uitbater krijgt de site kosteloos in concessie voor een periode van 18 jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Maar De Koempanie staat wel in voor de renovatie van de gebouwen en het onderhoud van het hele terrein. Hiervoor worden eenmalige toelages voorzien door de stad, het district en AG Vespa.

VOEDINGSBODEM VOOR STADSGROEI

Vanuit haar expertise werkt Volle Grond in heel Vlaanderen aan voedingsbodem voor stadsgroei. Heb je hulp nodig bij de realisatie van jouw stadslandbouwproject?

Meer info