Dit najaar startte Volle Grond met steun van stad Antwerpen een screening van Antwerpse daken om het potentieel voor stadslandbouwprojecten zoals dat van de dakboerderij van PAKT in kaart te brengen.

Een eerste screening leverde een lijst op van zo'n 50 daken van voornamelijk publiek patrimonium.

Nu lanceren we een oproep om zicht te krijgen op private eigendommen die mogelijks geschikt zijn voor stadslandbouw.

 

meerwaarde stadslandbouw op het dak

Tot nu toe werden een 50-tal daken in Antwerpen gescreend. We kunnen hieruit besluiten dat er heel wat interesse leeft bij vastgoedeigenaren om hun daken in te zetten voor stadslandbouw. Vooral op publieke gebouwen kan een stadslandbouwproject een grote meerwaarde betekenen; denk aan scholen die extra ruimte winnen, leerplandoelen kunnen realiseren in de dakmoestuin en kunnen inzetten op buurtparticipatie via een ledenwerking. Maar ook op de commerciële markt liggen kansen; met een daktuin stijgt de vastgoedwaarde van een pand met gemiddeld 8 procent.

Adriaan Vermeulen, projectmedewerker Volle Grond; "De draagkracht van het dak is natuurlijk een belangrijke eerste stap. Maar er moet ook gekeken worden naar de nodige infrastructuur, toegankelijkheid, stedenbouwkundige voorschriften, financiële haalbaarheid, sociale dynamieken, ... In een volgende fase willen we dit voor een selectie daken nader gaan onderzoeken."

stedelijke ruimte inzetten voor voedselproductie

De stedelijke context biedt kansen voor innovatieve landbouwvormen in gebouwen en op daken, voor gemeenschapsprojecten en kleinschalige korte keteninitiatieven. Stad Antwerpen wil in het kader van haar lokale voedselstrategie ruimte inzetten om voedselproductie meer zichtbaar te maken in de stad. Zo komen er nieuwe kansen voor samentuinen, daktuinen, verticale landbouw en indoor farming.

Volle Grond heeft de ambitie om - vanuit haar ervaring op de dakboerderij van PAKT - nieuwe sociale en educatieve stadslandbouwprojecten te realiseren in Antwerpen, waar ze op innovatieve wijze, samen met de buurt, lokaal voedsel produceert en kennis deelt.

oproep private eigenaren

Concreet zoeken we platte, robuuste daken in Antwerpen van minstens 500 vierkante meter, die - eventueel mits ingreep - toegankelijk kunnen gemaakt worden. Ben jij eigenaar of uitbater van zo'n gebouw? Neem dan zeker contact op, dan bekijken we samen of jouw dak in aanmerking komt voor verder onderzoek.

Heb jij of ken jij het dak dat wij zoeken?