Volle Grond heeft samen met OMGEVING B-GT, Bollinger Grohmann, Yellow Window de ontwerpwedstrijd gewonnen voor de vergroening van het administratief centrum ‘den Bell’ in Antwerpen.

 

 

AMBITIEUS ONTWERP

Het ambitieus ontwerpvoorstel transformeert het majestueus gebouw met binnenplein van een grijze, versteende oppervlakte naar een klimaatadaptieve stadsoase met groendaken, begroeide gevels en een bloeiende, multifunctionele binnentuin.

Het voorstel creëert een sterke samenhang tussen het binnenplein en de daken met geïntegreerde ontwerpingrepen voor vergroening (klimaatborders en gevelgroen), verblauwing (waterretentiedaken en waterpartijen op het plein) en hittereductie (maximale ontharding, bomen en pergola). Het flexibel binnenplein richt zich op verschillende doelgroepen en biedt zo een grote maatschappelijke meerwaarde.

KENNISDELING

Met de vergroening van Den Bell wil stad Antwerpen een inspirerend voorbeeldproject op de kaart zetten dat haar klimaatambities in de verf zet. Volle Grond zal in dit multidisciplinair ontwerpteam als facilitator experten en professionals bij stad Antwerpen en AG Vespa samenbrengen in een praktijkgemeenschap 'klimaatrobuuste daken'. die naar aanleiding van dit project kennis willen delen, samenwerkingen willen starten, netwerken opbouwen, maatschappelijk en beleidsmatig visie ontwikkelen, ...

ambitienota en leidraad

Deze praktijkgemeenschap zal in opdracht van AG Vespa werken aan een ambitienota en een leidraad om klimaatrobuuste daken te realiseren op het stedelijk patrimonium.